Cele statusowe EN

Cele statusowe fundacji

 • pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • działalność charytatywna
 • ochrona i promocja zdrowia
 • nauka, edukacja, oświata i wychowanie

Fundacja realizuje swoje cele

1. W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobo w trudnej sytuacji rodzinnej poprzez:

 • pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych umysłowo, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
 • wspieranie i utrzymywanie kontaktu z zarówno z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, jak i ich rodzinami
 • ułatwienie aktywności społecznej niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprowanych

2. Lorem ipsum dolor sit amet sapien eleifend ut, pulvinar ut, gravida gravida hendrerit risus.

 • Lorem ipsum dolor sit amet sapien eleifend ut, pulvinar ut, gravida gravida hendrerit risus.
 • Lorem ipsum dolor sit amet sapien eleifend ut, pulvinar ut, gravida gravida hendrerit risus.

3. Lorem ipsum dolor sit amet sapien eleifend ut, pulvinar ut, gravida gravida hendrerit risus.

 • Lorem ipsum dolor sit amet sapien eleifend ut, pulvinar ut, gravida gravida hendrerit risus.
 • Lorem ipsum dolor sit amet sapien eleifend ut, pulvinar
 • Lorem ipsum dolor sit amet sapien eleifend ut, pulvinar ut, gravida gravida
 • Lorem ipsum dolor sit amet sapien eleifend ut, pulvinar ut, gravida gravida hendrerit risus.
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Lorem ipsum dolor sit amet sapien eleifend ut, pulvinar ut