Dane rejestrowe EN

Adres korespondencyjny

Fundacja "Nadzieja - Dzieci"
ul. Bronisława Hagera 6a
41-800 ZabrzeDane rejestrowe

NIP: 969-13-21-058
KRS: 0000040274
Regon: 277648611

 

Konto bankowe:
Bank spółdzielczy o/Gliwice
348457 0008 2008 0027 4065 0001